Prezentare Proiect

SIGLA POP1 1286X305

Promovarea patrimoniului natural in zona Dunarii calarasene prin eco-turism

Localizarea: judetul Calarasi

Costul proiectului si suma solicitata de la MADR – AM POP

 Total costuri eligibile ale proiectului 

 Suma solicitată de la AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

 % din costul total al proiectului 

415.000 lei

415.000 lei

100%

Durata acţiunii

12 luni

Obiectivele acţiunii

Obiectivul general:

Promovarea eco-turismului in zona Dunarii calarasene prin ciclo-turism si utilizarea barcilor nemotorizate pentru pescuit in scopul conservarii mediului. 

Obiective specifice:

Ob. 1.Capacitareaactorilorimplicati in promovareaturistica a zoneiDunariicalarasene (autoritatipublice, asociatii de pescari, ONG-uri, agentieconomici).

Ob. 2. Valorificareasipromovareapotentialuluipiscicolprininstituireaunortrasee de pescuitpeDunaresifacilitareadeplasariituristilorpescari cu barcinemotorizare.

Ob.3 Promovarea eco-turismuluiprininstituireaunortrasee de ciclo-turismsivalorificarearesurselorsipotentialului natural si cultural in zonaDunariicalarasene.

Partener(i)

Nu este cazul

Grupuri ţintă

UAT Calarasi, AUTORITATI PUBLICE LOCALE din judetul Calarasi (minim 15),  asociatii de pescari sau cu activitate in domeniul piscicol (3) si membrii acestora (minim 50 persoane), 5 ONG-uri cu activitate relevanta in domeniul ciclismului si al dezvoltarii durabile/eco-turismului si membrii acestora – minim 40 persoane.

Beneficiari finali

UAT Judetul Calarasi, autoritati publice locale, operatori economici locali, pescari, turisti din judetul Calarasi – minim 1000 persoane

Rezultate estimate

-        Patru trasee de ciclo-turism realizate;

-        Un traseu de pescuit pe Dunare realizat;

-        10 biciclete si 5 barci cu vasle puse la dispozitia turistilor;

-        Un concurs de ciclism instituit ca eveniment  eco-turistic;

-        5 persoane, angajati ai Beneficiarului, instruite ca ghizi turistici;

-        Un web-site realizat.

Activităţi de bază

-         Maparea si semnalizarea traseelor de ciclo-turism;

-        Organizarea si desfasurarea concursului de ciclism;

-        Stabilirea traseului de pescuit pe Dunare prin consultarea actorilor relevanti;

-        Crearea portalului web de promovare a proiectului si promovare turistica;

-        Managementul proiectului;

-        Auditul proiectului.

Proiectul este relevant fata de scopul si misiunea FLAG de a promova activitatile de ecoturism in vederea dezvoltarii regiunii pescaresti din judetul Calarasi. Obiectivul proiectului se subscrie obiectivului masurii 2.1.2 de a promova si valorifica patrimoniul natural prin ecoturism in zona Dunarii calarasene. Conform Societatii Internationale de Ecoturism- TIES, ecoturismul reprezinta drumetiii in arii naturale facute cu responsabilitate, care conserva mediul si contribuie la imbunatatirea nivelului de trai al localnicilor, principii promovate si de catre POP. Avand in vedere tendintele actuale la nivel international privind cererea de produse turistice derulate in natura, potentialul turistic natural de pe malul Dunarii calarasene, poate aduce judetul Calarasi in randul destinatiilor turistice interesante si poate produce beneficii socio-economice pe termen lung populatiei locale.

Potentialul turistic al zonei este unul ofertant, aici existand rezervatii naturale si situri clasificate Natura 2000, ostroavele adapostind specii de plante rare si pasari ocrotite prin lege. In Judetul Calarasi exista 9 situri Natura 2000 precum: bratul Borcea, pe care se afla balta Ialomitei (acest sit adaposteste 42 de specii de pasari protejate prin Directiva Pasari 79/409/CEE, 58 de specii listate in anexa Conventiei privind speciile migratoare de la Bonn), site-ul Ciocanesti-Dunare, cuprinde ferma Boianu (formata din 12 bazine cu puiet de peste, inconjurate de diguri si canale cu vegetatie palustra emersa, culturi agricole si plantatii de plopi), situl Dunare-Oltenita, cu ostroavele Albina si Georgescu. In cadrul sitului Dunare-Ostroave sunt paduri naturale de lunca si habitate de stufarisuri, se afla aria protejata Punctul fosilier de la Cernavoda (declarat monument al naturii, unde apar depozite cretacice inferioare cu o fauna fosila bogata: 72 specii de corali, bivalve, gesteropode, brachiopode); tot aici se afla 3 ostroave declarate rezervatii naturale: Ciocanesti, Haralambie si Soimu. Situl Iezerul-Calarasi este un lac de origine naturala pe care se afla stuf si papura de peste 4ha, pajisti umede, folosit ca ferma piscicola. Lacul Galatui este amenajat ca iaz piscicol si Valea Mostistea cuprinde cel mai mare lac din judet, de 1860ha (in perioada de migratie aici se afla peste 20.000 de exemplare de pasari de balta). Situl Canalele Dunarii prezinta pajisti, stufarisuri, paduri virgine, mai ales cele de pe ostroave. Situl Oltenita-Mostistea-Chiciu cu paduri, pajisti, lacuri, perdele de protectie a malurilor, adaposteste numeroase specii de pasari. Pe langa aceste situri exista si doua observatoare de pasari la Ciocanesti si pe ostrovul Fermecatu si o poteca de vizitare pe ostrovul Fermecatu.

Astfel, aceasta zona deosebit de bogata in resurse naturale, cu situri de importanta comunitara, poate duce la dezvoltarea ecoturismului in Judetul Calarasi. Prin acest proiect se doreste promovarea ecoturismului in aceasta zona si valorificarea potentialului turistic prin instituirea si semnalizarea corespunzatoare a doua trasee de ciclo-turism si instituirea unui traseu de pescuit, punand la dispozitia turistilor biciclete si barci cu vasle.  In prezent, desi zona Dunarii este strabatuta de doua trasee de ciclism - Euro-Velo-Cortina de Fier din Finlanda pana in Turcia si Euro-Velo 6, de la Atlantic la Marea Neagra, nu exista marcaje corespunzatoare si indicatoare turistice care sa directioneze turistii si sa-i indrume spre facilitati de agrement si de cazare. O zona ciclo-turistica amenajata corespunzator pe malul Dunarii Calarasene poate fi inclusa in circuitul european Euro-Velo, mai ales ca traseul dunarean este unul deosebit si trebuie integrat cu puncte de legatura cu alte trasee.

O alta posibilitate de promovare este in randul turistilor straini, care pot veni pentru pescuit, existand excelente locuri pretabile pescuitului pe bratele Dunarea Veche si Borcea.

In acest context, lipsa de resurse umane specializate pe ecoturism duce la declinul acestui segment in zona si la un numar redus de turisti. Conform Master Planului pentru turismul national, in Judetul Calarasi exista doar 3 ghizi nationali care nu au insa si o specializare in domeniul ecoturismului.

Beneficiariidirectiaiactivitatilor de ecoturismpromovateprinproiectsunt: unitati administrative teritoriale din judetulCalarasi (minim de 15), minim 1000 turistibiciclistisipescari, 5 angajatiaiaplicantului care vorbeneficia de cursuri de ghizi, asociatii locale de pescari (minim 3) care vorputeaoferiinformatiidespretraseulturisticdestinatpescuituluipeDunaresi de care vorputeabeneficiamembriiacestora, celputin 3 ONG-uri care promoveazacicloturismul, ecoturismulsidezvoltareadurabila. De asemenea, beneficiariindirectivor fi operatorieconomici de turismsi din domeniulpiscicolsipopulatialocala de la care se vorconsumabunurisiservicii,contribuindastfel la imbunatatireanivelul de trai al comunitatii in ansamblu.

Proiectuleste relevant pentrugrupuriletintapentru ca ofera/beneficiaza de experiente in naturaceduc la o maibunaintelegeresiapreciere a naturiisi a culturiitraditionale locale, atatpentruturisti, cat sipentrucomunitatealocala. Activitatile de eco-turismprevazute in proiectreducimpactulnegativasupracomunitatii locale sicontribuie la dezvoltareaeconomicaaintregiiregiuni.

Activitatea 1.  Managementul de proiect

Activitateaesteimpartita in urmatoarelesubactivitati:

A1.1. Planificareasicoordonareagenerala a proiectului;

A1.2. Managementulfinanciar al proiectului;

A1.3. Managementulcalitatiiproiectului;

A1.4. Monitorizareasievaluareaproiectului;

A1.5. Realizarearapoartelorspecificeproiectului;

A1.6. Organizareaprocedurilor de achizitiesicontractare (management de proiectexternalizat, dotari, organizari de evenimente, servicii de maparesimarcaretraseeturistice, servicii de realizare web-site, servicii de informaresipublicitate)

Activitatea 2. Informarea, promovareasipublicitateaproiectului

Cuprindeurmatoarelesubactivitati:

A.2.1.Realizareamaterialelorspecificepentruinformarea, promovareasipublicitateaproiectului

A.2.2.Conferinta de lansare a proiectului

A.2.3. Realizarea web-site-uluiproiectuluisicompletareaacestuia cu informatii

A.2.4. Conferintafinala a proiectului

A.3 Organizareasidesfasurareauneimese rotunde

A.4 Mapareatraseelor de cicloturismsipescuitsimarcareacorespunzatoare a acestora

Activitateavacuprindeurmatoarelesubactivitati:

A.4.1 – Mapareazonelor;

A.4.2 – Stabilireacelor 4 trasee;

A.4.3 – Marcareatraseelorsirealizareahartilor de trasee;

A.4.4 – Realizareaturului virtualsipregatireaprezentarilorpentruprezentareape site.

A.5 Organizareaconcursului de ciclismpeunuldintretraseele de ciclo-turimstabilite

Activitateavacuprindeurmatoarelesubactivitati:

A.5.1. Organizareaconcursului, stabilireagrupelor de varsta (2 grupe minim si maxim 300 participanti) sirealizareapublicitatiiacestuia;

A.5.2. Inscriereacandidatilorpesectiuni;

A.5.3 Desfasurareaconcursului, peceledouagrupe de varsta, jurizareasiacordareapremiilorsiservirea de catreparticipanti a uneimesecampenestibazatepeproduse din peste.

Activitatea 6.  Desfasurareacursului de ghizituristici.

A.7 Auditul proiectului

afis cicloturism-01

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor. Politica